PLESNI STUDIO SCENA

Plesni studio „Scena“, osnovan 2009. godine u Beogradu, bavi se  edukacijom dece i mladih o različitim vrstama plesa, umetnosti i zdravog načina života.

Program plesnog studija „Scena“ obuhvata savladavanje i usavršavanje osnova: klasičnog, modernog, jazz baleta, show dance tehnika, kao i scenskog pokreta. Kroz koreografije prćene najpoznatijom muzikom iz sveta baleta, filma, modernog baleta, jazz-a kao i savremenom, modernom muzikom, članovi razvijaju koordinaciju pokreta, pravilno držanje tela, osecaj za prostor, muzikalnost, kreativnost, kao i ljubav prema scenskim umetnostima i scenskom izrazu.

Koreografi, koji su osmisli ovaj vid svestranog upoznavanja sa umetnošcu igre, kroz raznolike vežbe, trude se da svakom članu po njegovom afinitetu i sposobnostima prilagode i približe program.